เฟอร์นิเจอร์ไม้ประดู่ฝังมุกและไม่ฝังมุก

ไม้ประดู่เป็นไม้ที่มีคุณภาพสูง เนื้อแข็ง และลายไม้สวยงาม เหมาะแก่การนำมาทำเฟอร์นิเจอร์
เราจึงนำข้อดีของวิวัฒนาการอันทันสมัยทั้งของอุปกรณ์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เนื้อไม้แห้งสนิท เพื่อนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ของเรา ซึ่งสามารถป้องกันการแตกและหดตัวของไม้ได้ แม้ในภูมิอากาศหนาวเย็นแบบทางยุโรป หรือพื้นที่อื่นก็ตาม

เราจะเลือกใช้เฉพาะไม้ประดู่ที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีเท่านั้น นำมาตัดไม้เป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพื่อประกอบกันขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ ในขั้นตอนนี้เราใช้วิธีการที่ประกอบกันโดยไม่มีการใช้น๊อตหรือตะปู เราจะใช้วิธีการเข้าเดือยไม้สำหรับทุกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงไม้แผ่น หรือไม้หน้าโต๊ะนั้นจะมีการป้องกันการแตกตัว หรือการหดตัวของเนื้อไม้ จากนั้นจะนำชิ้นส่วนไม้มาแกะสลักลวดลาย และฝังมุก โดยช่างฝีมือ ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่เรียบง่าย ที่ได้คุณภาพมากที่สุด ได้ใช้วิธีเคลือบด้วยน้ำยาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และลงรักแบบจีนอีก 7-10 ครั้ง เพื่อความสวยที่คงทนมากกว่า แลกเกอร์ ซึ่งเราจะไม่ใช้น้ำมันชักเงาบนเฟอร์นิเจอร์คุณภาพของเราแม้แต่ครั้งเดียว การลงรักแบบจีนนั้น เป็นรักที่ได้มาจากยางของต้นไม้ซึ่งมีเฉพาะแต่ในเมืองจีนเท่านั้น กระบวนการนับแต่อดีตมา น้ำรักจะถูกปล่อยให้มีการระเหยจนมีความเข้มข้นแล้วจึงนำมาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ของเรา เฟอร์นิเจอร์ไม้ประดู่นั้นเสร็จขั้นตอนสุดท้ายด้วยการลงรักที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติที่ช่วยให้มันสามารถทนต่อความร้อนและน้ำ และรอยขีดข่วนให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม

เรายินดีนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ประณีต ทั้งในด้านการแกะสลักบนเนื้อไม้ การฝังมุกเปลือกหอยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำ ด้วยฝีมือของช่างคนไทยที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี รวมไปถึงการทำเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบอันทันสมัยที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และความสวยงาม ทรงคุณค่าทางศิลปะตลอดไปสู่อนาคต

An Introduction for English Language


www.siphyafurniture.com
siphyafurniture.com, Inc.? 2000 All rights reserved.
Send furniture worldwide